Якою має бути нова система відносин в театральній галузі? Досвід театру «Маскам Рад». Частина 1

Театр «Маскам Рад». Як ми народились і що ми робимо

Отже, ми з вами вже обговорили факти того, що маємо сьогодні в сфері театрального менеджменту. Тепер час поговорити на тему, що робити, щоб змінити існуючий стан речей на краще. Звичайно, що ми висловлюємо свою власну, отже, суб`єктивну думку. Проте цю думку фактично вистраждано майже 7-ма роками роботи Театру «Маскам Рад», а також здійснення локальних і міжнародних проектів JoyFest.

Знаємо, що дуже багато людей, які працюють в існуючій структурі або «біля неї», або навіть ті, хто працюють у незалежних театрах, прагнуть «сісти на бюджет», тому що це комфортно і звично. Так було завжди. Скажуть, що докорінна зміна сталої структури неможлива. Ну, тоді не треба, як кажуть у нас в Україні й рипатися.

Тоді про ефективні зсуви навіть не треба мріяти. Старе буде з усіх сил чіплятися за життя, розповідати, що не можна все знищити, тощо. Побудова нової системи – дійсно, знищення старої, проте за умови збереження найкращих надбань та рішучої відмови від рудиментів, атавізмів, неживого та застарілого. Так, це не псевдореформи, якими нас зараз «годують» в усіх галузях – не тільки в культурній.

Проте, нагадуємо: мова іде лише про оболонку. Як казав колись мудрий Антуан Сент-Екзюпері у своїй геніальній повісті «Маленький принц»: «За старими оболонками нема чого жалкувати».

Глядач на JoyFest 2017

Отже, якою має бути нова система відносин в театральній галузі? Що для цього, насамперед, треба здійснити?

Перш за все, на нашу думку, треба скасувати системи поділу театрів: національні, академічні та «звичайні». Замість існуючої системи пропонуємо: з метою надання рівних умов для діяльності театрам всіх форм власності та усунення протиріч між положеннями Закону України «Про театри і театральну справу» (не комерційність основних видів діяльності театру) та реальним станом театральної діяльності внести Зміни до чинного Закону України «Про театри та театральну справу».

Стаття 1 (редакція одного абзацу)
Театр – заклад культури, який є юридичною особою з власною організаційно-правовою формою, або колектив, діяльність якого спрямовано на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва

Стаття 7 (вилучення двох абзаців)

Вилучити абзац «Театри можуть створюватися і діяти в усіх організаційних формах, передбачених законом»
Вилучити абзац «Установчі документи театру повинні відповідати вимогам закону щодо установчих документів відповідної організаційної форми юридичної особи»

Додати абзаци:
Утворення театру здійснюється його засновником (власником), яким може також виступати державні або місцеві органи влади, фізична або юридична особа, або кількома засновниками (власниками), якими можуть виступати, як фізичні, так і юридичні особи, на підставі протоколу, наказу або розпорядження. Документ має містити дату та місце прийняття рішення щодо створення театру; осіб, які взяли участь в прийнятті рішення про створення театру; визначення повного та скороченого найменування театру; рішення про прийняття Статуту театру; утворення органів управління театру; визначення особи (осіб), які має право здійснити реєстраційні дії.

Найменування театру може містити інформацію про його статус: державний, комунальний, приватний, молодіжний, дитячий, експериментальний, театр-студія, тощо). Найменування театру може містити інформацію про місцезнаходження театру: київський, чернігівський, тощо. Зміна найменування театру здійснюється його засновником (власником). Статут театру має містити відомості про найменування, вид діяльності у відповідності до статті 8 цього Закону, повноваження керівника та інших органів управління, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна театру; порядок внесення змін до статуту.

Сцена з вистави «Не поділили», театр-студія «Сьоме небо». м. Вінниця, JoyFest-2017
Сцена з вистави «Не поділили», театр-студія «Сьоме небо». м. Вінниця, JoyFest-2017

Стаття 9 Державна реєстрація театрів (нова редакція)
Державна реєстрація театрів здійснюється державним реєстратором на підставі установчих документів Театру, розроблених у відповідності до статті 7 цього Закону.

Театри, створені у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів державній реєстрації не підлягають.
Після внесення змін до Закону «Про театри та театральну справу» необхідно перереєструвати всі театри як юридичні особи з окремим організаційно-правовим статусом «Театр» та новими статутами, які мають передбачати неприбутковий статус театру (у відповідності до положень Закон «Про Театри та театральну діяльність») у та створення при Театрі Наглядової Ради. Для цього необхідно розробити зразок статуту Театру, який буде містити всі основні умови функціонування театрів, їх дирекції та Наглядової Ради.

Сцена з вистави «Колгосп тварин (Скотний двір)». Театр «Маскам Рад». Київська фортеця.
Сцена з вистави «Колгосп тварин (Скотний двір)». Театр «Маскам Рад». Київська фортеця

Отже, театри мають бути повністю звільнені від податків з юридичних осіб (ПДВ, податку на прибуток, Єдиного податку, податку на землю, тощо). Весь дохід Театру направляється на його розвиток, тобто на його статутну діяльність. Працівники театру самостійно сплачують податки та збори на загальних підставах.

Другим, не менш рішучим кроком має стати скасування існуючої системи фінансування національних, академічних і «звичайних» театрів, які знаходились у державній та комунальній власності міст та районів. Держава, громада міста або району залишаються власниками приміщень державних та комунальних театрів. Театри отримують приміщення від держави, громади міста або району в оперативне управління на умовах відповідного договору між власником приміщення та Театром.

Всі театри мають перейти на госпрозрахунок та самоокупність. Керівники державних та комунальних театрів мають отримати повну незалежність у формуванні штатів театру, розрахунку заробітної платні учасників трупи, формуванню соціальних пакетів, репертуару, пошуків джерел фінансування та витрати коштів, які заробляє театр.

Про інші рішучі кроки, які, на нашу думку, зможуть допомогти у реформуванні театральної галузі в Україні, ми поговоримо у наступному блозі.

Автор: Інна Гончарова