«Божественна комедія». Паперовий будинок

Ми живемо у паперовому будинку і в кожного з нас колода карт. Ми – ляльки–гравці, що прагнуть перемоги. Граємо на своє життя.

Древні народи вважали, що лялька є посередником між живими й тими, кого на цьому світі вже чи ще немає. Лялька посідає визначне місце в соціокультурному середовищі людини.

8.11.2016.1

Відображення дійсності (зо­внішнього змісту) є центральною частиною ідентичності, дзер­кальності образу людини через ляльку. Центральний елемент обрамленості нагадує «дзеркало», яке відображає оповідь через прості, цикличні стосунки між жінкою і чоловіком.

Вистава «Божественна комедія» (Львівський театр «І люди, і ляльки») – це символічний шлях людства в його прагненні до істини. Постава режисера Олексія Кравчука – непересічна робота, що уособлює циклічність нашого життя, помилки, які ми робимо кожної хвилини і усвідомлення. А що в кінці?

Ця постава є чимось більшим ніж просто комічна історія про стосунки жінки і чоловіка. Ми бачимо алегорію, майстерну іронію і метафоричність образів через призму часу.

Не біжи перед батька в пекло

8.11.2016.2

Олексій Кравчук створив виставу, яка уподібнює модель нашого з вами мислення. Глядач бачить через актора-ляльку власні помилки. Атмосфера вистави змінна: балаган – хаос – гармонія.

Людина проходить періоди і кожнен з них – своєрідний досвід. Наше життя складається з трьох частин: пекла (накопичення досвіду через помилки), чистилище (очищення через порозуміння) і раю (як продовження нового життя).

8.11.2016.8

«Божествена комедія» (автор задуму – Надія Крат), де текст Данте Аліг’єрі замінений співами (музичне оформлення – Людмила Зборовська), а персонажі–ляльки будують власну історію життя (художник-постановник – Ельвіра Босович).

«Я не хочу оперу­вати існуючими жанровими визначеннями, оскільки вони надто за­гальні. Такі визначення жанру, як драма, трагедія, комедія, настільки загальні, що аж ніскілечки не наближають нас до вірного рішення» – Лесь Курбас.

«Божественна комедія» – неопритча.

Постава «Божественна комедія» для дорослих. Якщо відштовхнутись від відомої фрази  Вільяма Шекспіра: «Світ – театр, а ми в ньому актори», то режисер Олексій Кравчук вдало показав нам власне бачення через лялькову постановку. Висновок, люди – ляльки, а життя – це «божественна комедія».

У виставі повторюється музична тема, щось на зразок мелодич­ного танго. Виступає як емоційний сигнал і структурний елемент: зв’язування лейтмотивів між собою творить певний тип «витканої» мета­фори, з наданням певної тональності.

8.11.2016.6

Лейтмотив у цій поставі виконує функцію коду до розпізнавання, для орієнтації глядача.
В роботі є зв’язок між двома структурами, тобто обрамленням і вставкою, що має харак­тер аналогії чи пародії.

Вистава «Божественна комедія» – це сучасна постановка, де центральною темою є стосунки (банальні, стьобні, глибокі і провокативні).

Кожна дія (молодість, одруження, подружні «злочини», старість) – це кадрування  чи окремий зафіксований кадр.

Лялька пародіює людину, вдаючи справжню. Ляльковий світ вставлений у формі кадру вистави як про­довження головної теми з оповіщенням зав’язки та її розв’язки.

В середині людини завжди існує «інший(а) я», можливо, створення ляльки – це і є процес матеріалізації того «іншого», чужого.

8.11.2016.7

У виставі «Божественна комедія» головними є рукавичні ляльки. Рука ляльковода знаходиться в середині тканинного тулуба ляльки, як у рукавичці. Пальці керують шиєю та руками ляльки. Голова звичайно повністю чи наполовину порожня і керується одним чи кількома пальцями, що просунуті у шию.

Також у виставі присутній живий план, коли на рівні з персонажами-ляльками створюється образи присутні у виставі завдяки акторам.

Ілюзія. Замкнуте коло

8.11.2016.3

Умовні символи (дитина, коляска, машина, пляшка, телевізор, сковорідка), що висять на шнурку як випрані речі. Нічого не нагадує?

Отож, маємо справу з замкненим колом проблем, що вдало розшифровується у поставі Олексія Кравчука. Сценогра­фія (чорний кабінет) накладаючи подію на подію, немов у дзеркалі, передає ілюзорність нашого життя.

Акторам технічно складно відтворити весь задум і сенси, що закладені у поставі. Вистава ще незіграна (прем’єрний показ),  потребує технічних допрацювань, але вона уже потужно заявляє про себе глядачу.

Перш за все найважливіше і найважче вирішити в кожній поставі принципову справу. Пер­ше – це основна умовність, коли можна її так назвати. Щоб дорослі лялькові вистави могли стабільно діяти мусить бути потреба цього театру у глядача, і він повинен бути прийнятим як норма.

Глядач голодний і вистава «Божественна комедія» – це смачна страва. Глибоко переконана, що в нинішніх устроях часу, ця вистава дозволяє пересічному глядачеві сприймати ляльку (за якою ховається людина) не тільки як іграшку, але й піддаватись її переконанню і долати власні стереотипи, яких так багато.

8.11.2016.5

Постава будується на принципах фотографування життя, оспівування глупоти і людського невігластва. Ляльки – це міфічні персона­жі, що уподібнюють людей, тому завдяки творцям вистави, сцени максимально, лаконічно, доступно відтвоюють первісні почуття: ясні, прості, чіткі.

Не хочеться бути надмірно балакучим теотретиком, але уявіть себе лялькою. В залі Львівського театру «І люди, і ляльки» на виставі «Божественна комедія» ви побачите свою модель поведінки, над чим варто замислитись.

Діяти, вірніше, рухатись, як ляльки. Розмовляти, як звичайні люди. Ми живемо у паперовому будинку і в кожного з нас колода карт.

Фото зі сторінки театру: https://www.facebook.com/ludyljalki